Voedselbos

In het voedselbos rondom de pluktuin streven we naar een zo groot mogelijke biodiversiteit. Naast de vele fruit- en notenbomen en struiken groeien bloemen, kruiden, bodembedekker, klimmers etc. We kiezen er bewust voor te telen volgens biologische en permacultuur principes, in samenwerking met de natuur. Dat wil zeggen dat we inzicht moeten hebben in de werking van de natuur en de natuurlijke processen. Aandacht voor grote biodiversiteit en zorg voor de bodem staan centraal. De gemengde hagen, diverse (fruit)bomen en struiken, bloemenstroken en kruidige graspaden dragen allemaal bij aan een bio¬≠diversiteit op het perceel en bijgevolg aan de populatie dieren en insecten en het natuurlijke evenwicht.


Een gezonde en levende bodem gevoed met organisch materiaal (compost, mulch, houtsnippers) draagt bij aan een optimale opname van mineralen, sporenelementen en voedingsstoffen door de planten en bomen. En beschermt zodoende beter tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden.